Za DNEVNI jelovnik, potrebno je kliknuti na IKONU FOTOAPARATA () i otvorit će se slika dnevnog jelovnika za željeni dan. Slike su dostupne za tekući dan nakon 13 sati. 
 
Jelovnik za tjedan:
 

Aktualnosti